THE BEST SPORTSMEN, COACHES, ORGANISERS of Apatity 2001


 

 The kind of sport The best sportsmen The best coaches The best sport organizer

 

AIKIDO Volkov Andrew Mihailov Alexey  Rebenkova Nataly Tishchenko Larisa

MOUNTAINEERING Andreev Arkadiy Lipkin Sergey Pochivalov Sergey

AUTOSPORT Kovalev Timofey Vasilev Evgeniy Bastrygin Leonid

BADMINTON Zhulnov Andrew Postnov Vladislav Kasikov Alexander Zhulnov Andrew Gromov Peter

BASKETBALL Degodyuk Alexey Zhukov Alexander Botin Michael

BOX Fyodorov Maxim Fyodorov Sergey Fyodorov Sergey

JUDO Usolkina Alexandra Danov Nikolay Gilyarov Alexey

KARATE - KYOKUSHINKAY Gorohov Sergey Nechaev Oleg Shilov Vladimir Nechaev Oleg

SKIING RACE Kolovanov Denis Glazacheva Marina Sinyakova Mary Trushnin Michael, Belov Alexander

TABLE TENNIS Nachshin Leonid Shchukin Andrew Sherimov Alexander Alexeeva Tatyana Kotelnikov Vitaliy

SWIMMING Karpov Alexey  Rusin Evgeniy

WINTER SWIMMING Ryabtseva Olga Aladev Genadiy Trushnina Marina Fomin Leonid Motov David

SPORT ORIENTATION Kershinsky Anatoliy Karpova Lidiya Topolev Alexander

HAND-TO-HAND FIGHTING Shulgin Pavel Matyushin Alexander Gluhov Nikolay

Russian Draughts Popihin Alexey Resnichenko Ivan 

FOOTBALL Prokopyev Sergey Eliseenko Vasiliy Kiselyauskas Sergey

HOCKEY WITH A PUCK Grishanov Vitaliy Kleshnin Stanislav

Shchiponikov Vasiliy Shibaev Michael Gusak Sergey

SHAPING Makarova Olesya Neradovskaya Anna Firsova Nadezhda Beresneva Elena Muravyeva Elena

CHESS Shepelin Stanislav Bolshagin Valeriy Ponomarev Konstantin

 

 

Copyright © 2001 Design -V.Jiganov Поддержка сайта